Reklamacja towaru

Reklamacja towaru

 1. Sprzedawca  udziela  Kupującemu gwarancji na okres podany w opisie przedmiotu.   
 2. Wady i uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane   bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do siedziby   Sprzedającego   
 3. Akumulatory/baterie używane, które opisane były jako „sprawne”  podlegają zawsze 14 dniowej gwarancji rozruchowej.   
 4. Każdy  sprzęt posiada plomby gwarancyjne. Zerwanie plomby  wiąże się jednoznacznie  z utratą gwarancji.   
 5. Gwarancji nie podlega ekran, na którym wystąpiły do 3 bad pikseli.   
 6. Gwarancja nie obejmuje usterek, których przyczyną jest niewłaściwa praca oprogramowania 
 7. Gwarancją  nie są objęte  uszkodzenia mechaniczne    
 8. Utrata gwarancji następuje w przypadku:
    –  Upływu terminu gwarancji.  
  –  Zerwania plomb gwarancyjnych
  –  Niewłaściwego użytkowania urządzenia lub niewłaściwego przechowywania. 
  –  Uszkodzeń mechanicznych urządzenia. 
  –   Utraty karty gwarancyjnej.         

Formularz reklamacji :

FORMULARZ REKLAMACJI – KLIKNIJ TUTAJ

ADRES DO REKLAMACJI

IT REMARKETING
Al. 600 – lecia 9
96-500 Sochaczew
Facebook