Notka prawna

Notka Prawna

Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym znaki towarowe, logotypy i nazwy firm – są wyłączną własnością tychże firm
i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zdjęcia zamieszczone na tej aukcji są wyłączną zastrzeżoną własnością firmy IT REMARKETING. Kopiowanie całości lub części
treści tej aukcji jest naruszeniem praw autorskich i będzie skutkowało natychmiastowymi sankcjami prawnymi.

(Ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. nr 24 poz.93.
Ustawa z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. nr. 47 poz. 211).

Facebook